Millah Ibrahim

by Nur Zain on Tuesday, July 13, 2010 at 6:28pm (on facebook)

Ibrahim (bahasa Ibrani: אַבְרָהָם, bahasa Arab: ابراهيم, Yunani: አብርሃም, ʾAbrəham) Ibrahim/ ʾAbrəham/Avraham/Abram adalah oknum yang sama, Dia adalah tokoh penting dalam Alkitab dan Al-Quran. Ibrahim/Abraham adalah bapak dari 3 dari Agama (Yahudi,Kristen dan Islam). Itu jelas tertulis dalam Al Quran dan Alkitab/Perjanjian Lama ;

(QS.Al Baqarah : 124). Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu IMAM BAGI SELURUH MANUSIA”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”[88]. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”.
____________
[87]. Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka’bah, membersihkan ka’bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

[88]. Allah telah mengabulkan doa Nabi ibrahim a.s., karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s.

—————————————————————————————————-

(Kejadian 17:5) Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.

(Kejadian 17:9) Lagi firman Allah kepada Abraham: “Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.

—————————————————————————————————-

AJARAN IBRAHIM, (Ibrahim percaya kepada Tuhan yg Esa)
====================================

Agama Yahudi memandang Abraham sebagai salah satu leluhur mereka. Di dalam Kitab Suci Ibrani, Allah sering menyatakan diri-Nya sebgai “Allah Abraham, Ishak, dan Yakub”. Hal ini misalnya terjadi ketika Allah menyatakan diri kepada Musa di padang belantara di Midian: “Lagi Ia berfirman: ‘Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.’ Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah.” (Keluaran 3:6)

Bagi orang Kristen, Abraham adalah bapak orang percaya. Imannya menjadi teladan bagi semua orang. Surat Ibrani mengatakan demikian: “Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui… Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal” (Ibrani 11:8, 17).

(Kejadian 18:1) Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.

(Kejadian 18:17) Berpikirlah TUHAN: “Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?

—————————————————————————————————-

Dalam kepercayaan Islam, Ibrahim adalah orang yg berserah diri (bersih) dari apa yang di persekutukan terhadap Tuhan, Ibrahim menyembah Tuhan Yang Esa . Itulah daya logika yang dianugerahi kepada beliau dalam menolak agama penyembahan langit yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Al Quran menerangkan Bahwa Ibrahim adalah orang yg berserah diri. Mempertuhankana Tuhan pencipta Alam semesta.

(QS.Al Baqarah : 258). Apakah kamu tidak memperhatikan orang[163] yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: “Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,” orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan mematikan.”[164]Ibrahim berkata: “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,” lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
_______________
[163]. Yaitu Namrudz dari Babilonia.

[164]. Maksudnya raja Namrudz dengan menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksudnya dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan itu untuk mengejek Nabi Ibrahim a.s.

(QS.An Nahl:120) Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif[843]. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan),
_________________
[843]. Hanif maksudnya: seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya.

(QS.Ali Imran: 67). Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.
__________________
[201]. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

(QS.Al Ankabut : 25). Dan berkata Ibrahim: “Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu mela’nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu para penolongpun.

(QS.Al Hajj:78) Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong.

[993]. Maksudnya: dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

==================================================

SUNAT / KHITAN

Ibrahim mengajarkan Sunat, bagi seluruh umat manusia dan 3 agama samawi, Yahudi, Kristen dan Islam. Perihal Sunat sudah di ajarkan oleh Ibrahim, dan di teruskan oleh keturunanya, dan pengikut2nya. Dalam Islam, Sunat sangat erat hubungannya dengan kebersihan diri, khitan adalah media pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Dalam Alquran tidak menyebutkan secara explisit perihal Sunat/khitan. perihal Sunat di perkuat oleh dalil Hadits ;
Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu ia: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

الْفِرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَاْلاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّرِبِ وَتَقْلِيمُ اْلأَضْفَارِ وَنَتْفُ اْلآبَاطِ

(artinya) : “Fitrah itu ada lima, yaitu : khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.”

__________Hadits shahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari (6297 – Al Fath, Imam Muslim (3/27 – Imam Nawawi), Imam Malik di dalam Al Muwattha’ (1927), Imam Abu Dawud (4198), Imam Tirmidzi (2756), Imam Nasa’I (I/14-15), Imam Ibnu Majah (292), Imam Ahmad di dalam Al Musnad (2/229) dan Imam Baihaqi (8/323)._____________

Dari ‘Utsaim bin Kulaib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya ia pernah datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam lalu mengatakan :

قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَِّبيُ صَلَّى اللهٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفِرِ وَاخْتَتِنْ

(artinya) : “Sungguh saya telah masuk Islam”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Buanglah darimu buku (rambut) kekufuran dan berkhitanlah”.

___________Hadits Hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud (356) dan Imam Baihaqi dari beliau (1/172) juga Imam Ahmad (3/415).__________

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda :

إِلْخَتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَانِ بَعْدَ ماَ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً

“Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur delapan puluh tahun”.

__________Dikeluarkan oleh Imam Bukhari (6298 – Al Fath), Imam Muslim (2370), Imam Baihaqi (8/325) dan Imam Ahmad (2/322-418) dan lafadz hadits ini ada pada beliau.___________

hadit-hadits di atas menerangkan tentang disyariatkannya khitan. Dan bahwasanya orang yang tuapun tetap diperintahkan untuk melaksanakannya, jika ia belum pernah berkhitan, dengan kata lain Sunat di wajib kan dalam Islam.

—————————————————————————————————-

(Kejadian 17:24) Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya.

(Kejadian 17:26) Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.

(Lukas 2:21) Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

==================================================

Referensi dan pranala luar
——————————-
1. Al Quran & Hadits
2. ALKITAB ; (Kejadian 17:5,9,24,26)(Kejadian 18:1,17) (Lukas 2:21)
3. wikipedia.org/wiki/Abraham
4. wikipedia.org/wiki/Ibrahim
5. wikipedia.org/wiki/Yahudi

==================================================

Ibarat saudara, ke-3 agama samawi (Yahudi, nasrani/Kristen dan Islam) menganggap Ibrahim sebagai bagian dari mereka. itulah Polemik yang tidak berujung dan masih terjadi sampai sekarang,…..
ditinjau dari kepercayaan ketiga agama samawi diatas mengantar kita kepada kasimpulan siapakah yg mngikuti ajaran Ibrahim. penelusuran secara sederhana kita dapat membuat pertanyaan

1. Tuhan yg mana disembah Ibrahim ..??
2. Agama Yg mengikuti Millah Ibrahim/Abraham (MONOTEISTIK) ..??
3. Umat siapakah yang mengamalkan Ajaran Ibrahim sampai saat ini..??

1 Komentar

Filed under Blogroll

One response to “Millah Ibrahim

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s